0938 090 666
logo Đăng ký

Thông tin chi tiết

Vị trí: Các tòa A, B, D, E

Diện tích: 86,49 – 87,41 m2

Thông tin chung:

images/project/2023/04/resized/6_grand-suite_1682052024.png

Các loại căn hộ

Chính sách
Đăng ký