0938 090 666
logo Đăng ký

Thông tin chi tiết

The Liberty (tòa D)

The Liberty cao 30 tầng gồm 5 tầng đế và 25 tầng căn hộ

Hầm : Chung cho toàn dự án

Diện tích sàn xây dựng: khối đế khoảng 11.000 m2, khối tháp căn hộ 36.585 m2

5 tầng khối thương mại và 464 căn hộ diện tích từ 29,28 - 278,67 m2

images/project/2023/02/resized/rectangle-4440_1677298590.jpeg

Các loại căn hộ

Chính sách
Đăng ký