0938 090 666
logo Đăng ký

Thông tin chi tiết

The Oasis (Tòa B)

The Oasis cao 34 tầng nổi gồm:

- 04 khối đế gồm TTTM (chung tòa A+B)

- 01 tầng dịch vụ tiện ích

- 27 tầng Căn hộ

- 02 tầng kỹ thuật

Hầm : Chung cho toàn dự án

Diện tích sàn xây dựng: khối đế khoảng 11.000 m2, khối tháp căn hộ 39.839 m2

5 tầng khối thương mại và 498 căn hộ diện tích từ 29,55 - 288,97 m2

images/project/2023/02/resized/rectangle-4440_1677298537.png

Các loại căn hộ

Chính sách
Đăng ký