0938 090 666
logo Đăng ký

Thông tin chi tiết

Vị trí: Tòa The Oasis, The Liberty

Diện tích: 213,79 – 221,95 m2

Thông tin chung: 2 Phòng ngủ + 1 Phòng khách + 1 Bếp + 3 WC

/upload_images/images/phong-khach.svg 1 phòng khách
/upload_images/images/phong-ngu-copy.svg 2 phòng ngủ
/upload_images/images/phong-khach-copy.svg 1 phòng bếp
/upload_images/images/phong-tam-copy-copy.svg 3 WC
images/project/2023/04/resized/8_penhouse_1_1682051996.png

Thư viện

images/project/2023/02/11/resized/z3849108464576_b5608bbbbaa850fee39d94f4c862ad46.jpg
images/project/2023/02/11/resized/z3849108557387_35c38ff3e58797175ab35e4f4af79f6e.jpg
images/project/2023/02/11/resized/z3849108379125_d5ea6993fb851620e21e9adb47f184ce.jpg
images/project/2023/02/11/resized/z3849108247244_2203928079199195c8693b7112d28898.jpg
images/project/2023/02/11/resized/z3849108379125_d5ea6993fb851620e21e9adb47f184ce.jpg

Các loại căn hộ

Chính sách
Đăng ký